Sınav Sonuçları

Sınav Sonuçları
Dönem :
Numara :

4 Aralık 2008 Perşembe

Sonuçlar

Vize sonuçları açıklanmaya başlamıştır.

http://iktisat.istanbul.edu.tr

23 Kasım 2008 Pazar

Vizeler

Herkese vizelerde başarılar diliyoruz.

13 Kasım 2008 Perşembe

08/09 Güz Dönemi Vize Tarihleri

Ekonometri - 1

Tarih Ders Adı Saat Sınıf

 • 24/11/08; Sosyolojiye Giriş; 11:30; 22, 45, 46
 • 25/11/08; İktisada Giriş; 09:30; 20, 21, 23
 • 26/11/08; Hukukun Temel Kavramları; 13:30; 20, 21, 23
 • 27/11/08; Türk Dili I; 13:30; 20, 21, 23
 • 01/12/08; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I; 09:30; 20, 21, 23
 • 02/12/08; Finansal Muhasebe; 09:30; 33, 34, 35, 36, 37, 38
 • 03/12/08; Matematik I; 11:30; 20, 21, 23
 • 04/12/08; Bilgisayara Giriş; 11:30, 18, 19, 24A
 • 05/12/08; Mesleki İngilizce I; 13:30; 36

Ekonometri - 2

 • 24/11/08; Borçlar Hukuku; 15:30; 20, 21, 23
 • 25/11/08; Mesleki İngilizce III; 15:30; 24A
 • 26/11/08; Makro İktisada Giriş; 11:30; 33, 34, 35, 36
 • 27/11/08; Sosyal Bilimlerde Yöntem; 15:30; 18, 19, 22
 • 28/11/08; İstatistiğe Giriş; 13:30; OK ( Ne anlama geldiğini bilmiyorum, öğrenci işlerine sorunuz.)
 • 01/12/08; Muhasebe Değerleme Dönem Sonu İşlemleri; 13:30; 24B
 • 02/12/08; Matematik III; 15:30; 33, 34, 35, 36
 • 02/12/08; Bilgisayar Programları ve Kullanımına Giriş; 17:00, 18, 19, 22
 • 03/12/08; Maliyeye Giriş; 15:30; 22, 45
 • 04/12/08; Kantitatif İktisada Giriş; 15:30; 18, 19, 22
 • 05/12/08; Mikro İktisada Giriş; 11:30; 20, 21, 22, 23

Ekonometri - 3

 • 24/11/08; Örnekleme Teknikleri; 13:30; 20, 21, 23
 • 25/11/08; İstatistikte Bilgisayar Kullanımı; 13:30; 45
 • 26/11/08; Yöneylem Araştırmalarına Giriş; 15:30; 18, 19, 22, 24A
 • 27/11/08; Ticaret Hukuku; 09:30; 33, 34, 35
 • 28/11/08; Matematiksel İktisada Giriş; 11:30; 33, 34, 36
 • 01/12/08; Ekonometriye Giriş; 15:30; 20, 21, 23, 36
 • 02/12/08; Uluslararası İktisada Giriş; 13:30; 18, 45
 • 03/12/08; Matematiksel İktisada Giriş; 09:30; M1, M2
 • 04/12/08; İktisat Tarihi; 13:30; 45
 • 05/12/08; Uygulamalı İstatistik; 15:30; CE, UB1, UB2

Ekonometri - 4

 • 24/11/08; Türk Vergi Sistemi; 09:30; 36, 37
 • 25/11/08; Finansal Analiz; 11:30; 23
 • 26/11/08; Para Teorisi ve Politikası; 09:30; 20, 21
 • 27/11/08; Zaman Serileri Analizi; 11:30; 24A
 • 28/11/08; Çok Değişik İstatistik Yöntemleri; 15:30; M2, M4
 • 01/12/08; Uygulamalı Ekonometriye Giriş; 11:30; 20, 21, 23
 • 02/12/08; Pazarlama Araştırmaları; 09:30; 34
 • 03/12/08; Türkiye Ekonomisi; 13:30; 20, 21
 • 04/12/08; Proje Analizine Giriş; 09:30; 18, 19
 • 05/12/08; Makro Ekonomik Modeller; 09:30; 22, 45

12 Kasım 2008 Çarşamba

Facebook

Facebook grubumuz için: http://www.facebook.com/group.php?gid=48007105844

Facebook profilimiz için: http://www.facebook.com/profile.php?id=1658712758

Broşür


10 Kasım 2008 Pazartesi

Tanışma Toplantısı

13 Kasım Perşembe günü, saat 11:20'de 45 numaralı sınıfta Ekonometri Kulübü'nün tanışma toplantısı olacaktır. Yeni yönetim yapacaklarını siz değerli arkadaşlarımızla paylaşmak istiyoruz. Hepinizi aramızda görmekten mutluluk duyarız.

5 Kasım 2008 Çarşamba

Ekonometriye Giriş Final Sınavı Soruları (21.01.08)

1) En Küçük Kareler (EKK) yönteminin uygulanabilmesi için normal dağılım varsayımı gerekli midir? EKK tahmincilerinin normal dağıldığı varsayımı neye dayanmaktadır ve niçin gereklidir?

2) Tam Logaritmik modelde tahmin edilen parametrenin elastikiyete eşit olduğunu gösteriniz.

3) Q=Üretim, L=Emek, K=Sermaye ise; aşağıdaki tahmin edilmiş modellerden hangisi gözlemlenen verilere daha iyi uymaktadır. Nedenleri ile açıklayınız.

a) logQ^=2.36+0.67logK+0.45logL R2=0.89
SE(ß)(1.02) (0.15) (0.28)

b) Q^=4.98+1.05K+0.38L R2=0.79
SE(ß)(5.02) (0.57) (0.28)

c) Q^=0.26K+1.27L r2=0.36
SE(ß)(0.24) (1.02)

4) Orjinden geçen regresyonun temel problemleri nelerdir açıklayınız?

5) Y^=ß0+ß1X1+ß2X2 şeklinde ifade edilen 63 gözlemli regresyon denkleminden,
F=7,03 E(sigma)y2=3,72 ara sonuçlarını kullanlarak;

a) Varyans analiz tablosunu oluşturunuz.
b) R2 ve R_2'yi hesaplayarak aralarındaki ilişkiyi gösteriniz.
c) Anakütle hata terimi varyansını tahmin ediniz.
d) Regresyonla açıklanan değişmenin anlamlılığını test ediniz.

3 Kasım 2008 Pazartesi

Stant

Bu hafta veya bir daha ki hafta içinde fakültemiz içerisinde stant kurmayı planlıyoruz. Hepinizi bekliyoruz.


stant

23 Ekim 2008 Perşembe

Şablon

Arkadaşlar bir süredir siteyi güncellemeye ve yeni bir şablon yaratmaya çalışıyorum. Bir takım uğraşlar sonrası şöyle birşey çıktı: Şablonu görmek için tıklayınız.

Görüş ve önerilerinizi bana iletirseniz çok sevinirim.

21 Ekim 2008 Salı

Yeni Bir Dönem
Ekonometri Kulübü'nde yeni bir sayfa açılıyor. Bildiğiniz üzere yönetim kurulu el değiştirdi. Bu değişimin getirdiklerini gelin hep beraber görelim. Çok yakında... ;)

7 Ekim 2008 Salı

Ders Programı

2008-09 eğitim yılı 1., 3., 5. ve 7. yarıyıl ders programını buradan edinebilirsiniz.

*Ders programını görmek için Microsoft Office Excel programının sisteminizde yüklü olması gerekmektedir.

22 Temmuz 2008 Salı

Tatil

Yoğun bir seneyi daha geride bıraktık. İyi veya kötü olsa bile bir dönem daha bitti. E şimdi tatil bizim de hakkımız öyle değil mi? Herkese iyi tatiller (:

8 Temmuz 2008 Salı

Matematik IV - 18.06.08 Final Sınav Soruları

1-) X ve Y değişkenleri arasında Y=B0+B1X ilişkisi öngörülüyor ve bu ilişkinin doğruluğunu araştırmak amacıyla aşağıdaki gözlemler elde ediliyor;

X; 2,3,4,5,6
Y; 4,7,9,11,15

a) B0 ve B1'i hesaplamak neden olanaksızdır? Gerekçeleriyle yanıtlayınız. (20)
b) B0 ve B1'i eldeki veriyi kullanarak tahmin ediniz. (30)

2-) Aşağıda A matrisi verilmiştir;


A[1 0] (4'e 2 bir matris)
1 0
1 1
1 3

a) A matrisinin 4 temel uzayının boyutlarını bulup, birer bazda ifade ediniz. (25)
b) A'A matrisinin özdeğer ve özvektörlerini bulunuz.

7 Temmuz 2008 Pazartesi

Makro İktisat - 07.07.08 Bütünleme Sınav Soruları

1-) Bir ekonomi için aşağıdaki veriler söz konusudur;

Para talebinin gelire duyarlılığı (k) = 0
Para talebinin faize duyarlılığı (b) = 0,2
Yatırımın faize duyarlılığı (h) = 0,4
Çarpan (kε) = 0,5

Bu ekonomi için dinamik para talebi denkleminden yararlanarak bir birimlik para arzı ve kamu harcamları artışının milli gelir üzerindeki etkisini hesaplayınız. (35)

2-) Monetarist ve Yeni Klasik okulların görüşleri doğrultusunda genişletici bir politkanın etkilerini Phillips Eğrisi üzerinden gösteriniz. (40)

3-) Sabit ve esnek kur rejimlerinde genişletici bir para politkasının etkilerini IS-LM-BP eğrileri yardımıyla gösteriniz. (25)

Sınav Soruları

Elinizde olup da paylaşmak istediğiniz önceki sınavların sorularını farukken@ogr.iu.edu.tr adresine yollayabilirsiniz.

18 Nisan 2008 Cuma
7 Nisan 2008 Pazartesi

Logo
11 Mart 2008 Salı

9. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu

Dokuzuncu Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu 28-30 Mayıs 2008 tarihleri arasında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde gerçekleşecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

7 Mart 2008 Cuma

Ekonometri 4. Dönem Ders Programı

Pazartesi: 13:00 Kantitatif İktisat, 14:00 Kantitatif İktisat, 15:00 Mikro İktisat, 16:00 Mikro İktisat

Salı: 11:00 Maliyet Muhasebesi, 12:00 Maliyet Muhasebesi, 13:00 İstatistik, 14:00 İstatistik, 15:00 Makro İktisat, 16:00 Makro İktisat

Çarşamba: 11:00 Uluslararası İlişkilere Giriş, 12:00 Uluslararası İlişkilere Giriş, 13:00 İşletme Yönetimi, 14:00 İşletme Yönetimi, 15:00 Türk İktisat Tarihi, 16:00 Türk İktisat Tarihi

Perşembe: 13:00 İstatistik, 14:00 İstatistik, 15:00 Bilgisayar Programları Kullanımı, 16:00 Bilgisayar Programları Kullanımı, 17:00 Matematik IV, 18:00 Matematik IV

Ders Kayıtları

Ders kayıtları bu hafta içinde İktisat Fakültesi içindeki Ekonometri Bölümü'nde yapılacaktır.

8 Şubat 2008 Cuma

Sınav Sonuçları

Telafi sınavlarının sonuçları açıklanmaya başlamıştır.

7 Şubat 2008 Perşembe

Teşekkür

Sitemize fakültemizin web sitesinde yer veren sayın hocamız Araştırma Görevlisi Barış Altaylıgil'e şükranlarımızı sunuyoruz.

5 Şubat 2008 Salı

Ortalama Hesaplama Aracı

Ekonometri-2 öğrencileri için ortalama hesaplama uygulamasını buradan indirebilirsiniz.

Not: Uygulamayı çalıştırmak için MS Office kurulu olmalıdır.

Normal Dağılım Tablosu (Normal Distribution Table)

Normal Dağılım Tablosu'na ihtiyacı olan arkadaşlar buradan edinebilirler.

Başarılar

Telafi sınavlarına giren tüm arkadaşlara başarılar.

Ayrıca hala açıklanmayan sınav sonuçları ve harf notları umarım artık açıklanır.

4 Şubat 2008 Pazartesi

Matematik 3 Final Sınavı Soruları, 15.01.2008, Doç. Dr. Enis Sınıksaran

1-denklemini çözünüz.

2-Bir bölgedeki hayvan türü nüfusunun büyüme miktarı, N, nüfusu, t zamanı göstermek üzere diferansiyel denklemi ile verilmiş olsun. 2005 yılında bölgedeki hayvan sayısı 22 bin olduğuna göre 2007 yılında bölgede kaç tane hayvan olması beklenir

3- fonksiyonunun ekstremum noktalarını kısıtı altında hesaplayınız.

4- denkleminin bir kökünü newton yöntemiyle yaklaşık olarak hesaplayınız.


Ayşe Kökbörü

Sosyolojiye Giriş Bütünleme Sınavı Soruları, 04.02.2008, Prof. Dr. Mustafa Ersen Erkal

1-Tüketimin gelirin bir fonksiyonu olduğunu açıklayınız. Sosyal yaşamın tüketim üzerine etkilerini tartışınız.

2-Sosyolojide bütüncülüğü açıklayınız. Sosyoloji neden bütüncü olmalıdır?

3-Sanayi toplumunun artı ve eksi yönleri.


Katkısından dolayı Ferhat Evcil'e teşekkür ediyoruz.

İstatistiğe Giriş Final Sınavı Soruları, 18.01.2008, Yard. Doç. Dr. Sema Akman

1-Bir öğrenci istatistik dersinden 75, matematik dersinden 80 almıştır. İstatistik dersinde sınıfın ortalaması 50, standart sapması 15; matematik dersinde sınıf ortalaması 70, standart sapma 10 olduğuna göre öğrenci hangi derste daha başarılıdır?

2-Bir sigorta şirketi 28 yaşında birini 30 birim prime karşılık ölüm halinde 2000 birim geri ödemek koşuluyla sigorta etmektedir. 28 yaşında bir kimsenin hayat tablosuna göre yaşama olasılığı 0,99 olduğuna göre şirketin beklenen kazancını hesaplayınız.

3-Bir margarin fabrikasında üretilen margarin paketlerinin ortalama ağırlığının 250 gram ve standart sapmasının 5 gram olarak normal dağıldığı bilinmektedir. Bu kütleden tesadüfen çekilecek bir paketin ağırlığının;
a-245 gramdan az;
b-245-260 gram arasında;
c-260 gramdan fazla olması olasılıklarını hesaplayınız.
d-1000 birimlik bir üretim yapılması durumunda kaç margarin paketinin 260 gramdan az ağırlığa sahip olmasını bekleriz.

4- (Xi-µ)/varyans dönüşümü niçin yapılmaktadır. Bu dönüşüm Xi açısından ne anlama gelmektedir?

5- Her simetrik dağılım normal olabilir mi? Açıklayınız.

6- Değişim katsayısı formülünü yazarak istatistik çalışmalar açısından önemini kısaca açıklayınız.

ilk adım

Blogumuz İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü için (desek de herkes faydalanabilir) 04.02.2008 tarihinde kuruldu. Amacımız ders notlarını, önceki sınav sorularını, sınav sonuçlarını, öğretim görevlileri hakkında bilgileri tek bir kaynaktan vermek. Desteklerinizi bekliyoruz. Nasıl destek olurum derseniz; örneğin girdiğiniz sınavdaki soruları blogumuza gönderebilirsiniz, hocalar hakkında bizi bilgilendirebilirsiniz. İletişim için farukken@ogr.iu.edu.tr