Sınav Sonuçları

Sınav Sonuçları
Dönem :
Numara :

4 Şubat 2008 Pazartesi

İstatistiğe Giriş Final Sınavı Soruları, 18.01.2008, Yard. Doç. Dr. Sema Akman

1-Bir öğrenci istatistik dersinden 75, matematik dersinden 80 almıştır. İstatistik dersinde sınıfın ortalaması 50, standart sapması 15; matematik dersinde sınıf ortalaması 70, standart sapma 10 olduğuna göre öğrenci hangi derste daha başarılıdır?

2-Bir sigorta şirketi 28 yaşında birini 30 birim prime karşılık ölüm halinde 2000 birim geri ödemek koşuluyla sigorta etmektedir. 28 yaşında bir kimsenin hayat tablosuna göre yaşama olasılığı 0,99 olduğuna göre şirketin beklenen kazancını hesaplayınız.

3-Bir margarin fabrikasında üretilen margarin paketlerinin ortalama ağırlığının 250 gram ve standart sapmasının 5 gram olarak normal dağıldığı bilinmektedir. Bu kütleden tesadüfen çekilecek bir paketin ağırlığının;
a-245 gramdan az;
b-245-260 gram arasında;
c-260 gramdan fazla olması olasılıklarını hesaplayınız.
d-1000 birimlik bir üretim yapılması durumunda kaç margarin paketinin 260 gramdan az ağırlığa sahip olmasını bekleriz.

4- (Xi-µ)/varyans dönüşümü niçin yapılmaktadır. Bu dönüşüm Xi açısından ne anlama gelmektedir?

5- Her simetrik dağılım normal olabilir mi? Açıklayınız.

6- Değişim katsayısı formülünü yazarak istatistik çalışmalar açısından önemini kısaca açıklayınız.

1 yorum:

KuYuYaTaSaTaNDeLi dedi ki...

benim gibi bi adam bile bu sınavdan 85 aldı:)) hocm saolun sizi unutmıcam.