Sınav Sonuçları

Sınav Sonuçları
Dönem :
Numara :

23 Kasım 2008 Pazar

Vizeler

Herkese vizelerde başarılar diliyoruz.

13 Kasım 2008 Perşembe

08/09 Güz Dönemi Vize Tarihleri

Ekonometri - 1

Tarih Ders Adı Saat Sınıf

 • 24/11/08; Sosyolojiye Giriş; 11:30; 22, 45, 46
 • 25/11/08; İktisada Giriş; 09:30; 20, 21, 23
 • 26/11/08; Hukukun Temel Kavramları; 13:30; 20, 21, 23
 • 27/11/08; Türk Dili I; 13:30; 20, 21, 23
 • 01/12/08; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I; 09:30; 20, 21, 23
 • 02/12/08; Finansal Muhasebe; 09:30; 33, 34, 35, 36, 37, 38
 • 03/12/08; Matematik I; 11:30; 20, 21, 23
 • 04/12/08; Bilgisayara Giriş; 11:30, 18, 19, 24A
 • 05/12/08; Mesleki İngilizce I; 13:30; 36

Ekonometri - 2

 • 24/11/08; Borçlar Hukuku; 15:30; 20, 21, 23
 • 25/11/08; Mesleki İngilizce III; 15:30; 24A
 • 26/11/08; Makro İktisada Giriş; 11:30; 33, 34, 35, 36
 • 27/11/08; Sosyal Bilimlerde Yöntem; 15:30; 18, 19, 22
 • 28/11/08; İstatistiğe Giriş; 13:30; OK ( Ne anlama geldiğini bilmiyorum, öğrenci işlerine sorunuz.)
 • 01/12/08; Muhasebe Değerleme Dönem Sonu İşlemleri; 13:30; 24B
 • 02/12/08; Matematik III; 15:30; 33, 34, 35, 36
 • 02/12/08; Bilgisayar Programları ve Kullanımına Giriş; 17:00, 18, 19, 22
 • 03/12/08; Maliyeye Giriş; 15:30; 22, 45
 • 04/12/08; Kantitatif İktisada Giriş; 15:30; 18, 19, 22
 • 05/12/08; Mikro İktisada Giriş; 11:30; 20, 21, 22, 23

Ekonometri - 3

 • 24/11/08; Örnekleme Teknikleri; 13:30; 20, 21, 23
 • 25/11/08; İstatistikte Bilgisayar Kullanımı; 13:30; 45
 • 26/11/08; Yöneylem Araştırmalarına Giriş; 15:30; 18, 19, 22, 24A
 • 27/11/08; Ticaret Hukuku; 09:30; 33, 34, 35
 • 28/11/08; Matematiksel İktisada Giriş; 11:30; 33, 34, 36
 • 01/12/08; Ekonometriye Giriş; 15:30; 20, 21, 23, 36
 • 02/12/08; Uluslararası İktisada Giriş; 13:30; 18, 45
 • 03/12/08; Matematiksel İktisada Giriş; 09:30; M1, M2
 • 04/12/08; İktisat Tarihi; 13:30; 45
 • 05/12/08; Uygulamalı İstatistik; 15:30; CE, UB1, UB2

Ekonometri - 4

 • 24/11/08; Türk Vergi Sistemi; 09:30; 36, 37
 • 25/11/08; Finansal Analiz; 11:30; 23
 • 26/11/08; Para Teorisi ve Politikası; 09:30; 20, 21
 • 27/11/08; Zaman Serileri Analizi; 11:30; 24A
 • 28/11/08; Çok Değişik İstatistik Yöntemleri; 15:30; M2, M4
 • 01/12/08; Uygulamalı Ekonometriye Giriş; 11:30; 20, 21, 23
 • 02/12/08; Pazarlama Araştırmaları; 09:30; 34
 • 03/12/08; Türkiye Ekonomisi; 13:30; 20, 21
 • 04/12/08; Proje Analizine Giriş; 09:30; 18, 19
 • 05/12/08; Makro Ekonomik Modeller; 09:30; 22, 45

12 Kasım 2008 Çarşamba

Facebook

Facebook grubumuz için: http://www.facebook.com/group.php?gid=48007105844

Facebook profilimiz için: http://www.facebook.com/profile.php?id=1658712758

Broşür


10 Kasım 2008 Pazartesi

Tanışma Toplantısı

13 Kasım Perşembe günü, saat 11:20'de 45 numaralı sınıfta Ekonometri Kulübü'nün tanışma toplantısı olacaktır. Yeni yönetim yapacaklarını siz değerli arkadaşlarımızla paylaşmak istiyoruz. Hepinizi aramızda görmekten mutluluk duyarız.

5 Kasım 2008 Çarşamba

Ekonometriye Giriş Final Sınavı Soruları (21.01.08)

1) En Küçük Kareler (EKK) yönteminin uygulanabilmesi için normal dağılım varsayımı gerekli midir? EKK tahmincilerinin normal dağıldığı varsayımı neye dayanmaktadır ve niçin gereklidir?

2) Tam Logaritmik modelde tahmin edilen parametrenin elastikiyete eşit olduğunu gösteriniz.

3) Q=Üretim, L=Emek, K=Sermaye ise; aşağıdaki tahmin edilmiş modellerden hangisi gözlemlenen verilere daha iyi uymaktadır. Nedenleri ile açıklayınız.

a) logQ^=2.36+0.67logK+0.45logL R2=0.89
SE(ß)(1.02) (0.15) (0.28)

b) Q^=4.98+1.05K+0.38L R2=0.79
SE(ß)(5.02) (0.57) (0.28)

c) Q^=0.26K+1.27L r2=0.36
SE(ß)(0.24) (1.02)

4) Orjinden geçen regresyonun temel problemleri nelerdir açıklayınız?

5) Y^=ß0+ß1X1+ß2X2 şeklinde ifade edilen 63 gözlemli regresyon denkleminden,
F=7,03 E(sigma)y2=3,72 ara sonuçlarını kullanlarak;

a) Varyans analiz tablosunu oluşturunuz.
b) R2 ve R_2'yi hesaplayarak aralarındaki ilişkiyi gösteriniz.
c) Anakütle hata terimi varyansını tahmin ediniz.
d) Regresyonla açıklanan değişmenin anlamlılığını test ediniz.

3 Kasım 2008 Pazartesi

Stant

Bu hafta veya bir daha ki hafta içinde fakültemiz içerisinde stant kurmayı planlıyoruz. Hepinizi bekliyoruz.


stant