Sınav Sonuçları

Sınav Sonuçları
Dönem :
Numara :

5 Kasım 2008 Çarşamba

Ekonometriye Giriş Final Sınavı Soruları (21.01.08)

1) En Küçük Kareler (EKK) yönteminin uygulanabilmesi için normal dağılım varsayımı gerekli midir? EKK tahmincilerinin normal dağıldığı varsayımı neye dayanmaktadır ve niçin gereklidir?

2) Tam Logaritmik modelde tahmin edilen parametrenin elastikiyete eşit olduğunu gösteriniz.

3) Q=Üretim, L=Emek, K=Sermaye ise; aşağıdaki tahmin edilmiş modellerden hangisi gözlemlenen verilere daha iyi uymaktadır. Nedenleri ile açıklayınız.

a) logQ^=2.36+0.67logK+0.45logL R2=0.89
SE(ß)(1.02) (0.15) (0.28)

b) Q^=4.98+1.05K+0.38L R2=0.79
SE(ß)(5.02) (0.57) (0.28)

c) Q^=0.26K+1.27L r2=0.36
SE(ß)(0.24) (1.02)

4) Orjinden geçen regresyonun temel problemleri nelerdir açıklayınız?

5) Y^=ß0+ß1X1+ß2X2 şeklinde ifade edilen 63 gözlemli regresyon denkleminden,
F=7,03 E(sigma)y2=3,72 ara sonuçlarını kullanlarak;

a) Varyans analiz tablosunu oluşturunuz.
b) R2 ve R_2'yi hesaplayarak aralarındaki ilişkiyi gösteriniz.
c) Anakütle hata terimi varyansını tahmin ediniz.
d) Regresyonla açıklanan değişmenin anlamlılığını test ediniz.

Hiç yorum yok: