Sınav Sonuçları

Sınav Sonuçları
Dönem :
Numara :

8 Şubat 2008 Cuma

Sınav Sonuçları

Telafi sınavlarının sonuçları açıklanmaya başlamıştır.

7 Şubat 2008 Perşembe

Teşekkür

Sitemize fakültemizin web sitesinde yer veren sayın hocamız Araştırma Görevlisi Barış Altaylıgil'e şükranlarımızı sunuyoruz.

5 Şubat 2008 Salı

Ortalama Hesaplama Aracı

Ekonometri-2 öğrencileri için ortalama hesaplama uygulamasını buradan indirebilirsiniz.

Not: Uygulamayı çalıştırmak için MS Office kurulu olmalıdır.

Normal Dağılım Tablosu (Normal Distribution Table)

Normal Dağılım Tablosu'na ihtiyacı olan arkadaşlar buradan edinebilirler.

Başarılar

Telafi sınavlarına giren tüm arkadaşlara başarılar.

Ayrıca hala açıklanmayan sınav sonuçları ve harf notları umarım artık açıklanır.

4 Şubat 2008 Pazartesi

Matematik 3 Final Sınavı Soruları, 15.01.2008, Doç. Dr. Enis Sınıksaran

1-denklemini çözünüz.

2-Bir bölgedeki hayvan türü nüfusunun büyüme miktarı, N, nüfusu, t zamanı göstermek üzere diferansiyel denklemi ile verilmiş olsun. 2005 yılında bölgedeki hayvan sayısı 22 bin olduğuna göre 2007 yılında bölgede kaç tane hayvan olması beklenir

3- fonksiyonunun ekstremum noktalarını kısıtı altında hesaplayınız.

4- denkleminin bir kökünü newton yöntemiyle yaklaşık olarak hesaplayınız.


Ayşe Kökbörü

Sosyolojiye Giriş Bütünleme Sınavı Soruları, 04.02.2008, Prof. Dr. Mustafa Ersen Erkal

1-Tüketimin gelirin bir fonksiyonu olduğunu açıklayınız. Sosyal yaşamın tüketim üzerine etkilerini tartışınız.

2-Sosyolojide bütüncülüğü açıklayınız. Sosyoloji neden bütüncü olmalıdır?

3-Sanayi toplumunun artı ve eksi yönleri.


Katkısından dolayı Ferhat Evcil'e teşekkür ediyoruz.

İstatistiğe Giriş Final Sınavı Soruları, 18.01.2008, Yard. Doç. Dr. Sema Akman

1-Bir öğrenci istatistik dersinden 75, matematik dersinden 80 almıştır. İstatistik dersinde sınıfın ortalaması 50, standart sapması 15; matematik dersinde sınıf ortalaması 70, standart sapma 10 olduğuna göre öğrenci hangi derste daha başarılıdır?

2-Bir sigorta şirketi 28 yaşında birini 30 birim prime karşılık ölüm halinde 2000 birim geri ödemek koşuluyla sigorta etmektedir. 28 yaşında bir kimsenin hayat tablosuna göre yaşama olasılığı 0,99 olduğuna göre şirketin beklenen kazancını hesaplayınız.

3-Bir margarin fabrikasında üretilen margarin paketlerinin ortalama ağırlığının 250 gram ve standart sapmasının 5 gram olarak normal dağıldığı bilinmektedir. Bu kütleden tesadüfen çekilecek bir paketin ağırlığının;
a-245 gramdan az;
b-245-260 gram arasında;
c-260 gramdan fazla olması olasılıklarını hesaplayınız.
d-1000 birimlik bir üretim yapılması durumunda kaç margarin paketinin 260 gramdan az ağırlığa sahip olmasını bekleriz.

4- (Xi-µ)/varyans dönüşümü niçin yapılmaktadır. Bu dönüşüm Xi açısından ne anlama gelmektedir?

5- Her simetrik dağılım normal olabilir mi? Açıklayınız.

6- Değişim katsayısı formülünü yazarak istatistik çalışmalar açısından önemini kısaca açıklayınız.

ilk adım

Blogumuz İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü için (desek de herkes faydalanabilir) 04.02.2008 tarihinde kuruldu. Amacımız ders notlarını, önceki sınav sorularını, sınav sonuçlarını, öğretim görevlileri hakkında bilgileri tek bir kaynaktan vermek. Desteklerinizi bekliyoruz. Nasıl destek olurum derseniz; örneğin girdiğiniz sınavdaki soruları blogumuza gönderebilirsiniz, hocalar hakkında bizi bilgilendirebilirsiniz. İletişim için farukken@ogr.iu.edu.tr