Sınav Sonuçları

Sınav Sonuçları
Dönem :
Numara :

22 Temmuz 2008 Salı

Tatil

Yoğun bir seneyi daha geride bıraktık. İyi veya kötü olsa bile bir dönem daha bitti. E şimdi tatil bizim de hakkımız öyle değil mi? Herkese iyi tatiller (:

8 Temmuz 2008 Salı

Matematik IV - 18.06.08 Final Sınav Soruları

1-) X ve Y değişkenleri arasında Y=B0+B1X ilişkisi öngörülüyor ve bu ilişkinin doğruluğunu araştırmak amacıyla aşağıdaki gözlemler elde ediliyor;

X; 2,3,4,5,6
Y; 4,7,9,11,15

a) B0 ve B1'i hesaplamak neden olanaksızdır? Gerekçeleriyle yanıtlayınız. (20)
b) B0 ve B1'i eldeki veriyi kullanarak tahmin ediniz. (30)

2-) Aşağıda A matrisi verilmiştir;


A[1 0] (4'e 2 bir matris)
1 0
1 1
1 3

a) A matrisinin 4 temel uzayının boyutlarını bulup, birer bazda ifade ediniz. (25)
b) A'A matrisinin özdeğer ve özvektörlerini bulunuz.

7 Temmuz 2008 Pazartesi

Makro İktisat - 07.07.08 Bütünleme Sınav Soruları

1-) Bir ekonomi için aşağıdaki veriler söz konusudur;

Para talebinin gelire duyarlılığı (k) = 0
Para talebinin faize duyarlılığı (b) = 0,2
Yatırımın faize duyarlılığı (h) = 0,4
Çarpan (kε) = 0,5

Bu ekonomi için dinamik para talebi denkleminden yararlanarak bir birimlik para arzı ve kamu harcamları artışının milli gelir üzerindeki etkisini hesaplayınız. (35)

2-) Monetarist ve Yeni Klasik okulların görüşleri doğrultusunda genişletici bir politkanın etkilerini Phillips Eğrisi üzerinden gösteriniz. (40)

3-) Sabit ve esnek kur rejimlerinde genişletici bir para politkasının etkilerini IS-LM-BP eğrileri yardımıyla gösteriniz. (25)

Sınav Soruları

Elinizde olup da paylaşmak istediğiniz önceki sınavların sorularını farukken@ogr.iu.edu.tr adresine yollayabilirsiniz.